DAG 43: FILMEN BACHELORPROEF

We besloten om nog eens langs te gaan bij Mandala International School. We gingen er nog enkele leerlingen apart filmen zodat we zeker genoeg beeldmateriaal hebben voor onze bachelorproef. We zorgden ervoor dat onze opstelling buiten het oog van de massa was zodat we wat rust hadden. We interviewden enkele kinderen en daar kwamen enkele pakkende getuigenissen naar boven. Af en toe kregen we een krop in onze keel. We spraken ook nog een laatste keer af met onze lokale promoter, Min. Hij had namelijk nog enkele papieren die ondertekend moesten worden. Na eens door de papieren gebladerd te hebben leek hij heel positief over ons project!